Giải pháp tốt cho bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi!

Tháp VietcomBank


Địa điểm: TP HCM
Chiều cao: 205 m
Trụ sở mới của Vietcombank rộng 55.000 m2 và sẽ nhìn ra sông Sài Gòn. 

Tháp Vietcombank

Cơ khí Trường Hải