Giải pháp tốt cho bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi!
Hotline: 0938 204 278 truonghai.thm@gmail.com
0868 464 778 0945 943 975

TIN TRONG NGÀNH


Hiện nay, một số bộ chỉ số, quy chuẩn, định mức kỹ thuật áp dụng cho các ngành công nghiệp, như các ngành cơ khí, xây dựng,... đã lỗi thời. Cách tính định mức cho ngành lắp máy vẫn đang áp dụng tiêu chuẩn của Liên Xô (cũ) từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước.